دانشکده علوم انسانی

هیات علمی گروه تربیت بدنی

مدیر گروه : دکتر محمد تقی خورند

_____________________________________

دکتر بهمن طیبی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتر جلال کریمی


  • برچسب ها:
  • دکتر کریمی دکتر خورند دکتر طیبی تربیت بدنی
تعداد بازدید: 831