دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی ضمن خدمت " رفتار سازمانی2"

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی ضمن خدمت همکاران غیرهیات علمی با عنوان "رفتار سازمانی2" در روز چهارشنبه 1396/11/11 برگزار می گردد.


تعداد بازدید: 2411