دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

معرفی


نام و نام خانوادگی: حسین اسلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: رئیس گروه برنامه، بودجه و تحول اداری

آدرس پست الکترونیکی: h.eslami@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 803