دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی ضمن خدمت "سبک زندگی سالم و تضمین سلامت قلب1 "

شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی ضمن خدمت "سبک زندگی سالم و تضمین سلامت قلب1 " در روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 برگزار می گردد.


تعداد بازدید: 1405