دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی: کامل عبداله نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: امار

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر نظارت و ارزیابی

آدرس پست الکترونیکی دفتر: nezarat@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 511