دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی: رحیم خباز

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی دفتر: nezarat@gu.ac.ir

 

مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون

نام و نام خانوادگی سال های مدیریت
دکتر مهناز اقدسی 89-92
دکتر کامل عبداله نژاد 92-95
دکتر مصطفی رقیمی 95-96
دکتر کامل عبداله نژاد 96-97
دکتر رحیم خباز از سال 97 تاکنون

 


تعداد بازدید: 809