دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی: رحیم خباز

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: مدیر نظارت و ارزیابی

آدرس پست الکترونیکی دفتر: nezarat@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 555