دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

معرفی کارشناسان

نام و نام خانوادگی: مژگان الهامیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سمت: کارشناس نظارت و ارزیابی

آدرس پست الکترونیکی دفتر: m.elhamian@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 663