گروه آموزشی زیست شناسی

اطلاعیه مهم در خصوص کارت واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ با عنایت به مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی کرونا و نامه شماره 2/163500 مورخ 1400/07/17 معاونت محترم آموزشی وزارت عتف در راستای فراهم شدن شرایط از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه، ارائه کارت واکسیناسیون و گذشت حداقل 2 هفته از تزریق نوبت دوم واکسن ضرورت خواهد داشت.

لینک دریافت کارت دیجیتالی فارسی

vcr.salamat.gov.ir/fa

لینک دریافت کارت دیجیتالی انگلیسی

vcr.salamat.gov.ir/en


تعداد بازدید: 670