مدیریت امور اداری و پشتیبانی

لیست کشیک خدمات

بسمه تعالی

لیست کشیک خدمات در خرداد ماه 1397

شرح وظایف

1-خاموش کردن چراغها،ویدئو پروژکتورها،بستن پنجره ها و درب کلاسها.

2-نظافت ومنظم نمودن صندلیها،تریبون اساتید و تمیز کردن تخته.

3- خاموش کردن وسایل گرمایشی و سرمایشی مانند اسپیلت،پنکه،کولر و کلید برق ها و هواکش سرویس های بهداشتی

4-اعلام هر روزه نام استاد و شماره کلاس از ساعت 17 الی 19  به نگهبانی.

5- عدم حضور و قصور در انجام امور محوله بر عهده کشیک می باشد.

 

ایام هفته

تاریخ

کشیک خدمات مرکزی

شماره همراه

کشیک خدمات

 الغدیر

شماره همراه

سه شنبه

97/03/01

حمیدرضا مقصودلو

09350845254

مجید پیشه بینی

09118690084

چهارشنبه

97/03/02

احسان غفوری

09119647376

حمید مقصودلو

09117017054

پنج شنبه

97/03/03

 

***

***

***

***

جمعه

97/03/04

***

***

***

***

شنبه

97/03/05

میلاد یونسی

09030158542

عظیم وسیع سری

09112712300

یکشنبه

97/03/06

علی کردی

09119695084

مجید پیشه بینی

***

دوشنبه

 

97/03/07

حمیدرضا مقصودلو

***

حمید مقصودلو

***

سه شنبه

97/03/08

احسان غفوری

***

عظیم وسیع سری

***

چهارشنبه

97/03/09

میلاد یونسی

***

مجید پیشه بینی

***

پنج شنبه

97/03/10

***

***

***

***

جمعه

97/03/11

***

***

***

***

شنبه

97/03/12

علی کردی

***

حمید مقصودلو

***

یکشنبه

97/03/13

حمیدرضا مقصودلو

***

عظیم وسیع سری

***

دوشنبه

97/03/14

***

***

***

***

سه شنبه

97/03/15

***

***

***

***

چهارشنبه

97/03/16

***

***

***

***

پنج شنبه

97/03/17

***

***

***

***

جمعه

97/03/18

***

***

***

***

شنبه

97/03/19

احسان غفوری

***

مجید پیشه بینی

***

یکشنبه

97/03/20

میلاد یونسی

***

حمید مقصودلو

***

دوشنبه

97/03/21

علی کردی

***

عظیم وسیع سری

***

سه شنبه

97/03/22

حمیدرضا مقصودلو

***

مجید پیشه بینی

***

چهارشنبه

97/03/23

احسان غفوری

***

حمید مقصودلو

***

پنج شنبه

97/03/24

***

***

***

***

جمعه

97/03/25

***

***

***

***

شنبه

97/03/26

میلاد یونسی

***

عظیم وسیع سری

***

یکشنبه

97/03/27

علی کردی

***

مجید پیشه بینی

***

دوشنبه

97/03/28

حمیدرضا مقصودلو

***

حمید مقصودلو

***

سه شنبه

97/03/29

احسان غفوری

***

عظیم وسیع سری

***

چهارشنبه

97/03/30

میلاد یونسی

***

مجید پیشه بینی

***

پنج شنبه

97/03/31

***

***

***

***

                                                          مدیریت اداری و پشتیبانی


تعداد بازدید: 46