مدیریت امور اداری و پشتیبانی

لیست کشیک خدمات

بسمه تعالی

لیست کشیک خدمات-دی ماه 1397

شرح وظایف

1-خاموش کردن چراغها،ویدئو پروژکتورها،بستن پنجره ها و درب کلاسها.

2-نظافت ومنظم نمودن صندلیها،تریبون اساتید و تمیز کردن تخته.

3- خاموش کردن وسایل گرمایشی و سرمایشی مانند اسپیلت،پنکه،کولر و کلید برق ها و هواکش سرویس های بهداشتی

4-اعلام هر روزه نام استاد و شماره کلاس از ساعت 17 الی 19  به نگهبانی.

5- عدم حضور و قصور در انجام امور محوله بر عهده کشیک می باشد.

 

                                                          مدیریت اداری و پشتیبانی


تعداد بازدید: 135