گروه هدایت استعدادهای درخشان

اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1399

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400 - 1399 می رساند جهت انجام ثبت نام مشروط و شروع مراحل تائید صلاحیت عمومی لازم است ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه پیوست کلیه مدارک خواسته شده زیر را تهیه، تکمیل و جهت انجام مراحل بعدی حداکثر تا روز دوشنبه  مورخ 12/18/ 1399 صرفاً از طریق پست پیشتاز  به آدرس گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه  گلستان، مدیریت تحصیلات تکمیلی - کدپستی 157159- 49138 ارسال نمایید. لازم است بر روي پاكت پستی فرم صلاحیت عمومی استعداد درخشان حتماً قيد گردد.
توجه : در صورت عدم ارسال مدارک درمهلت مقرر فوق، دانشگاه گلستان هیچگونه مسئولیتی جهت ثبت نام و پذیرش قطعی متقاضی نخواهد داشت.

مدارک موردنیاز:
1-تکمیل اصل فرم صلاحیت عمومی عکس دار، ویک نسخه کپی از کلیه فرم های تکمیل شده (دریافت فرم)
2-اصل وکپی فیش واریزی
3-کپی صفحه اول شناسنامه و در صورت تغییرات از کلیه صفحات
4-کپی کارت ملی (پشت و رو)
5-در صورت اشتغال کپی حکم کارگزینی
6- دو قطعه عکس ۴*۳


ب) واريز مبلغ : 600.000 ريال (ويژه سال 99) اطلاعات پرداخت به شرح ذيل است :
شماره کارت:2282-2998-9570-6367
شماره حساب:4001021101007489
شماره شبا :IR77010004001021101007489
شناسه پرداخت:294021174113560001135607480010
ارائه اصل فيش پرداختی یا كپی رسيد دریافتی از دستگاه خودپرداز الزامی است.


  تذکر مهم : از ارسال هرگونه مدارك دیگر به غير از مدارك ذكر شده جداً خودداری فرمائيد. در صورت ارسال، هيچ گونه مدركی عودت داده نمی شود.

 


تعداد بازدید: 514