کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

تفاهم نامه همکاری با مؤسسه فرهنگی میرداماد

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در راستای ایجاد زمینه هایی برای ارتقای سطح دانش در سطح جامعه و بهره مندی و استفاده مؤثر از امکانات علمی آموزشی مراکز علمی در سطح استان تفاهم نامه همکاری را با مؤسسه فرهنگی میرداماد منعقد کرده است.

بر اساس تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه گلستان و مؤسسه فرهنگی میرداماد، از آذر ماه سال 1393، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه گلستان میتوانند از خدمات آن مؤسسه و کتابخانه عمومی میرداماد با شرایط زیر استفاده نمایند:

- تخفیف حق عضویت؛

- استفاده از قفسه باز برای اعضای محترم هیأت علمی؛

- امانت تا سقف 5 عنوان بیشتر از شرایط کتابخانه عمومی میرداماد برای اعضای هیأت علمی.

آدرس مؤسسه میرداماد: گرگان- بلوار شهید مفتح- مؤسسه فرهنگی میرداماد

 


تعداد بازدید: 191