کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

پایگاه اطلاعاتی

رديف

عنوان

دامنه موضوعي و نوع منابع

وضعیت و نحوه دسترسی

راهنمای آموزشی

آدرس

1

کتابخانه دیجیتال گیگا

تمام موضوع­‌ها/مقاله، کتاب، پایان‌­نامه (منابع زبان انگلیسی)

اتصال/آی. پی. محور

دریافت راهنما

2

پایگاه مقالات کنفرانس­های کشور Civilica

مرجع دانش

تمام موضوع­‌ها/مقاله

اتصال/آی. پی. محور

دریافت راهنما

3

بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران)

تمام موضوع‌­ها/مقاله

اتصال/آی. پی. محور

دریافت راهنما

4

پایگاه مجلات نور

علوم انسانی و علوم بین رشته‌ای/مقاله

اتصال/آی. پی. محور

دریافت راهنما

5

کتابخانه دیجیتال نور

علوم انسانی و علوم بین رشته‌ای/کتاب

اتصال/آی. پی. محور

دریافت راهنما

 


توجه: دانشجویان محترم لازم است فرم تعهدنامه استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی را تکمیل و به دفتر کتابخانه و مرکز نشر ارسال نمایند.


تعداد بازدید: 655