کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

افراد

   

نام و نام خانوادگی: فرشته طبرسا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس کتابخانه و مرکز نشر

وظایف و اختیارات:

- ورود اطلاعات منابع اطلاعاتی در نرم‌ افزار کتابخانه؛

- پشتیبانی وب سایت کتابخانه و مرکز نشر؛

-انجام امور مربوط به چاپ کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه؛

- انجام امور محوله از سوی مدیر محترم کتابخانه و مرکز نشر.

آدرس: استان گلستان-کیلومتر 10 جاده گرگان-گنبد (کمربندی جدید گرگان-سرخنکلاته)، پردیس دانشگاه گلستان، سازمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری-دفتر کتابخانه و مرکزنشر

                   کد پستی: 79142-49361

تلفن: 01738735710 -- 01732303979
پست الکترونیک: f.tabarsa@gu.ac.ir

    


 

نام و نام خانوادگی: ساره مقصودلو باباخانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الهیات - فقه و حقوق

سمت: کارشناس کتابخانه و مرکز نشر

وظایف و اختیارات:

- ورود اطلاعات منابع اطلاعاتی در نرم افزار کتابخانه؛

- بررسی و سفارش خرید منابع اطلاعاتی؛

- انجام  امور مربوط به چاپ کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه؛

- انجام امور محوله از سوی مدیر محترم کتابخانه و مرکز نشر.

آدرس: استان گلستان-کیلومتر 10 جاده گرگان-گنبد (کمربندی جدید گرگان-سرخنکلاته)، پردیس دانشگاه گلستان، سازمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری-دفتر کتابخانه و مرکزنشر

                   کد پستی: 79142-49361

تلفن: 01738735720 -- 01732303979
پست الکترونیک: s.maghsoodloo@gu.ac.ir

    


        

نام و نام خانوادگی: محمدزمان صادقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت جهانگردی

سمت: کارشناس کتابخانه

وظایف و اختیارات:

- کارشناس بخش امانت کتابخانه؛

- رف‌خوانی و وجین منابع کتابخانه؛

- انجام امور محوله از سوی مدیر محترم کتابخانه و مرکز نشر.


آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

تلفن: 01732233574 --    32254168 یا 4-01732254163  داخلی 327 


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی
  • کارکنان
  • افراد
تعداد بازدید: 1345