کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

مرکز اسناد دیجیتال

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان، از سال 1398 با تهیه بیش از 40 هزار کتاب چاپ خطی و سنگی-سربی دیجیتال و اسناد و نشریات دیجیتال اقدام به راه اندازی مرکز اسناد دیجیتال دانشگاه کرده است. فهرستنویسی و استخراج اطلاعات کتابشناختی کتاب ها و اسناد الکترونیک آغاز شده است و با توجه به حجم منابع تاکنون ادامه دارد. در این صفحه، فهرست منابعی که نهایی شده است جهت اطلاع پژوهشگران گرامی اطلاع رسانی می شود.

فهرست کتاب های خطی و چاپ سنگی-سربی


به منظور راهنمایی و اطلاع رسانی به پژوهشگران گرامی، در این صفحه سعی شده است برخی مراکز مهم ارائه دهنده اسناد دیجیتال نیز معرفی گردد.

نام مرکز محتوا لینک
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. مجموعه های دیجیتالی اسناد، کتاب ها
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی اسناد و کتاب ها و نشریات
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران پایان نامه ها و کتاب های خطی
کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد نسخه های خطی
پایگاه میراث مکتوب علوم و فنون نسخه های خطی

 


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دیجیتال دانشگاه
  • نسخ خطی
  • کتب چاپ سنگی سربی
تعداد بازدید: 480