کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

پنجمین جلسه رونمایی کتاب‌های مرکز نشر دانشگاه برگزار شد.

سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

به گزارش کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه، پنجمین جلسه رونمایی کتاب‌های مرکز نشر دانشگاه با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری، صاحبان آثار، اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی برگزار شد. در این جلسه هفده عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی رونمایی و معرفی گردید.

عناوین کتاب های چاپ شده مرکز نشر دانشگاه به شرح ذیل است:

- «روش‌های تحقیق کیفی» ترجمه دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا

- «مقدمه‌ای بر جغرافیای گردشگری با تأکید بر منطقه سیستان» دکتر خدارحم بزی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا

- «اندیشه‌ی معمارانه: فرآیند طراحی و چشمانی در انتظار» ترجمه دکتر محمد فرخ زاد عضو هیأت علمی گروه معماری و محمد جانی

- «انتقال مواد محلول در گیاهان» ترجمه دکتر احمد عبدل زاده عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

- «مفاهیم بنیادین پایگاه داده» ترجمه دکتر سهیلا کرباسی و مهندس فاطمه باقری  اعضای هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

- «درسنامه قرآن» دکتر علی اکبر محمدی مهر عضو هیأت علمی گروه معارف

- «واژه‌نامه زبان شناسی دوسویه»  دکتر سید جلال عبدالمنافی رکنی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

- «متون نثر ادبی-تاریخی» دکتر وحید رویانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

- «روش های آماری (تشریح مثال ها با استفاده از نرم افزار Minitab و SPSS)» دکتر فرهاد یغمایی و دکتر کامل عبداله نژاد اعضای هیأت علمی گروه آمار

- «روانگرایی خاک‌ها در هنگام وقوع زمین لرزه» ترجمه دکتر علیرضا طبرسا عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران و همکاران

- «درآمدی بر آمایش شهری» دکتر جعفر میرکتولی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و خانم فاطمه طیبی

- «مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان» ترجمه دکتر علی درخشان عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و فرزانه شکی

- «مقدمه‌ای بر نظریه فازی و کاربردها» ترجمه دکتر محبوبه علیزاده صنعتی و دکتر طاهره نوذری اعضای هیأت علمی گروه ریاضی

- «پژوهش در ویرایش» دکتر لیلا نوروز پور و دکتر همایون جمشیدیان اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

- «درآمدی به اقتصاد فضا (ویرایش 2)» دکتر جعفر میرکتولی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و رضا منافی آذر

- «ژئومورفولوژی انسانی: راهنمای لندفرم‌های انسان ساخت» ترجمه دکتر سمیه عمادالدین عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و سمیه ذهاب ناظوری

- "Insight into General English Reading for University Students"«نگاهی بر خواندن متون انگلیسی عمومی ویژه دانشجویان» دکتر علی درخشان عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دکتر سعید رضایی و دکتر علی عرب مفرد عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • مرکز نشر
  • رونمایی
  • کتاب
تعداد بازدید: 497