کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

استفاده از سالن سلف سرویس دانشگاه برای مطالعه در ایام برگزاری امتحانات

سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، با هماهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی، سالن سلف سرویس دانشگاه در ایام امتحانات تا ساعت 23 در اختیار دانشجویان قرار دارد. همچنین با همکاری معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، سرویس نقلیه برای بازگشت دانشجویان به خوابگاهها در پایان ساعت آماده است.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • سالن مطالعه
تعداد بازدید: 18