مدیریت امور دانشجویی

معرفی امور خوابگاه ها

معرفی امور خوابگاه ها:

امور خوابگاه های دانشگاه یکی از واحدهای تابعه مدیریت امور دانشجویی می باشد که انجام برنامه ریزی برای سکونت دانشجویان غیر بومی و اجرای مراحل اسکان دانشجویان ورودی قبل و جدیدالورود با هدف نظارت بر خوابگاه های بخش خصوصی  را به عهده دارد.

شرح وظایف کارشناس خوابگاه ها:

امور خوابگاه ها زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی می باشد و هدف آن رسیدگی به تقاضای دانشجویان در زمینه خوابگاه ها و خدمات رسانی بهتر در این جهت می باشد. اهم فعالیتهایی که در اداره خوابگاه ها با عنایت به قوانین صندوق رفاه دانشجویی و تصمیمات شورای خوابگاه دانشگاه صورت میپذیرد به شرح ذیل می باشد:

1-اسکان کلیه دانشجویان غیربومی در خوابگاه ها.

2-نظارت بر عملکرد مالکان و کارکنان خوابگاه ها به منظور ارائه خدمات بهینه به دانشجویان.

3- نظارت و سرکشی به خوابگاه ها به صورت روزانه و ارائه گزارشات لازم به مدیریت امور دانشجویی جهت صدور دستور و اقدامات لازم در خصوص بهبود شرایط موجود.

4-نظارت بر رعایت کلیه قوانین عمومی و انضباطی خوابگاه ها و ارائه گزارشات لازم به مسئولین مربوطه.

5-پیگیری جهت صدور مجوز جهت خوابگاه های غیر دولتی تحت نظارت دانشگاه.


  • برچسب ها:
  • امور خوابگاه؛معرفی
تعداد بازدید: 933