مدیریت امور دانشجویی

معرفی امور سراهاي

معرفی امور  سراها:

امور سراهاي دانشجوي یکی از واحدهای تابعه مدیریت امور دانشجویی می باشد که انجام برنامه ریزی برای سکونت دانشجویان غیر بومی و اجرای مراحل اسکان دانشجویان ورودی قبل و جدیدالورود با هدف نظارت بر  سراهای بخش خصوصی  را به عهده دارد.

شرح وظایف کارشناس سراهاي غير دولتي:

امور سراها زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی می باشد و هدف آن رسیدگی به تقاضای دانشجویان در زمینه سرا ها و خدمات رسانی بهتر در این جهت می باشد. اهم فعالیتهایی که در اداره سرا ها با عنایت به قوانین صندوق رفاه دانشجویی و تصمیمات شورای  نظارت بر سراهاي غير دولتي صورت میپذیرد به شرح ذیل می باشد:

1-اسکان کلیه دانشجویان غیربومی در سراها.

2-نظارت بر عملکرد مالکان و کارکنان سراها به منظور ارائه خدمات بهینه به دانشجویان.

3- نظارت و سرکشی به سراها به صورت روزانه و ارائه گزارشات لازم به مدیریت امور دانشجویی جهت صدور دستور و اقدامات لازم در خصوص بهبود شرایط موجود.

4-نظارت بر رعایت کلیه قوانین عمومی و انضباطی سراها و ارائه گزارشات لازم به مسئولین مربوطه.

5-پیگیری جهت صدور مجوز جهت سراهاي غیر دولتی تحت نظارت دانشگاه.


  • برچسب ها:
  • امور خوابگاه؛معرفی
تعداد بازدید: 6677