مرکز نشر دانشگاه

مدیریت

 

نام و نام خانوادگی: همایون جمشیدیان

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار
سمت: مدیر کتابخانه و مرکز نشر
وظایف و اختیارات:
- نظارت بر حسن اجرای امور جاری کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه؛
- تلاش برای اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب دانشگاه؛
- تلاش برای تشویق اعضای محترم هیأت علمی به چاپ و نشر کتاب؛

- تلاش برای عقد قراردادها و تفاهم‌نامه ­های همکاری با سازمان‌‌ها و مؤسسات علمی-پژوهشی در راستای امور کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه؛

- نظارت بر کار کارشناسان حوزه کتابخانه و مرکز نشر و ایجاد فضای آرام و صمیمی بین کارکنان برای پیشبرد اهداف کتابخانه و مرکز نشر.

سوابق اجرایی:
- رییس دانشکده علوم انسانی

- مدير کتابخانه مرکزی و مرکز نشر از اسفند ماه ۱۳۹۲

آدرس: گرگان- خیابان ولیعصر- سازمان مرکزی دانشگاه گلستان، ساختمان شماره ۲- طبقه ۳

تلفن: ۳۲۳۲۲۸۱۴ ۰۱۷ فاکس:  ۳۲۳۲۲۸۱۰ ۰۱۷
پست الکترونیک: h.jamshidian@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 263