مرکز نشر دانشگاه

کتاب‌های منتشره

فهرست کتاب‌های منتشرشده از آغاز تا بهار 1398 


عنوان: متون نثر ادبی-تاریخی

نویسنده: وحید رویانی

 سال نشر: 1395          

قیمت: 150000 ریال                   

 شابک: 2-28-7102-600-978

هدف از درس متون نثر ادبی-تاریخی، در برنامه درسی دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، آشنایی دانشجویان با کلیات تاریخ نویسی به زبان فارسی، متون عمده تاریخی، شیوه هاي تاریخ نگاري و سیر تحول آن می باشد.  همچنین دانشجویان هنگام گذراندن این درس باید با مهمترین متون ادبی-تاریخی یعنی تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشاي جوینی و سیره جلال الدین منکبرنی و نویسندگان و ویژگی هاي آنها  آشنا شده و بخش هایی از آنها را خوانده و رفع اشکال نمایند. به همین جهت نگارنده بر آن شد تا در این زمینه کتابی تألیف نماید که نیاز دانشجویان را در این درس برآورده کند. در مقدمه این اثر، مطابق سرفصل مذکور، سیر تاریخ نگاري فارسی و شیوه ها و منابع مهم آن معرفی گردید. در چهار فصل کتاب، چهار اثر عمده همراه با ویژگی ها و معرفی نویسندگان و شرح و توضیح مشکلات آورده شد. هنگام انتخاب مطالب سعی شد از هر اثر، بخش هایی انتخاب گردد که روایاتی ادبی و جذاب داشته باشند و گوشه هایی خواندنی از تاریخ ایران و اسلام را به دانشجویان نشان دهند.


عنوان: روش ­های آماری (تشریح مثال­ ها با استفاده از نرم­ افزار Minitab و SPSS)

نویسنده: کامل عبداله ­نژاد، فرهاد یغمایی

سال نشر: 1395

قیمت: 200000 ریال

شابک: 9-29-7102-600-978

مطالب این کتاب بر اساس برنامه درسی «روش­ های آماری» برای دانشجویان آمار در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول، تئوری احتمال و توزیع­ های مهم آماری بررسی شده است. فصل دوم، به تعریف جامعه و نمونه و فصل سوم به بحث برآوردیابی و روش­ های آن می­پردازد. در فصل چهارم، آزمون فرض­ های آماری و در فصل پنجم، تحلیل واریانس در طرح کاملا تصادفی و طرح بلوک کاملا تصادفی مورد بحث قرار گرفته است. فصل ششم، همبستگی بین دو متغیر و تحلیل رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از ویژگی­ های این کتاب، پرسش­ های چهارگزینه­ ای در پایان هر فصل است. این اثر می­ تواند برای درس آمار و احتمال دانشجویان رشته ­های علوم پایه، مهندسی و کشاورزی نیز استفاده شود.


عنوان: روانگرایی خاک ­ها درهنگام وقوع زمین­ لرزه

نویسنده: آی. ام. ادریس، آر. دبلیو. بولانجر

مترجم: علیرضا طبرسا، محسن موسیوند، امیر ابراهیمی

 سال نشر: 1396

قیمت: 200000 ریال

شابک: 9-32-7102-600-978

این کتاب در شش فصل تنظیم شده است که بر روانگرایی تحلیل وقوع روانگرایی پوشش زمین، پیامدها و کاهش روانگرایی متمرکز بوده و دربرگیرنده فصل مهمی در مورد نرم شوندگی تناوبی رس اشباع است.

 


  • برچسب ها:
  • مرکز نشر
  • دانشگاه گلستان
  • فهرست کتاب‌ها
تعداد بازدید: 503