مرکز نشر دانشگاه

کتاب های در دست چاپ

کتاب های در دست چاپ
ردیف عنوان صاحب اثر
1 ژئومورفولوژی انسانی: راهنمای لندفرم‌های انسان‌ساخت ترجمه سمیه عمادالدین، سمیه ذهاب ناظوری
2 درآمدی به اقتصاد فضا (ویراست دوم) جعفر میرکتولی، رضا منافی آذر
3 پیشگامان نظم فارسی منیره فرضی شوب
4 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics: Book of Abstracts

Ali Derakhshan,

Ali Arabmofrad

5 فیزیولوژی قلب و عروق صفر محسنی بندپی
6 الفعل فی رحاب الصرف مهدی محمدی‌نژاد، فرشته فرضی‌شوب
7 الأسم فی رحاب الصرف فرشته فرضی‌شوب، مهدی محمدی‌نژاد

 


  • برچسب ها:
  • کتاب
  • در دست چاپ
  • مرکز نشر
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 387