مرکز نشر دانشگاه

کتاب‌های برگزیده

افتخاری دیگر برای دانشگاه گلستان:

کتاب «فرایندهای گرمابی و سامانه‌های معدنی» ترجمه آقای دکتر بهنام شفیعی بافتی از انتشارات دانشگاه گلستان، به عنوان کتاب برتر ترجمه انجمن زمین ­شناسی ایران سال ۱۳۹۴ انتخاب شد.


تعداد بازدید: 381