مرکز نشر دانشگاه

فرم‌ها

اعضای محترم هیأت علمی که تمایل به چاپ اثر توسط مرکز نشر دانشگاه دارند، خواهشمند است ابتدا فرم درخواست چاپ کتاب را بارگیری و تکمیل نمایند. سپس درخواست خویش را به همراه اثر و مستندات مربوط به دفتر مرکز نشر دانشگاه تحویل نمایند.

پیشنهاد می‌­شود برای آگاهی از روند نشر آثار، نمودار گردش کار را ملاحظه فرمایید.


فرم درخواست چاپ کتاب   word     pdf 


قرارداد داوری کتاب   word     pdf 


فرم ارزیابی آثار تصنیف-تألیف-تدوین   word     pdf 


فرم ارزیابی آثار ترجمه   word     pdf 


فرم ارزیابی آثار تصحیح انتقادی و تحشیه   word     pdf 


قرارداد چاپ کتاب  word     pdf 


فرم تعهدنامه   word     pdf 


تعداد بازدید: 175