مرکز نشر دانشگاه

افزایش مبلغ پایه کمک هزینه چاپ کتاب

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 297 هیأت رپیسه دانشگاه مورخ 96/3/16 مبلغ پایه کمک هزینه چاپ کتاب از 12000000 ریال به 2000000 ریال و سقف پرداخت از 2000000 ریال به 3000000 ریال افزایش یافت.


تعداد بازدید: 228