مرکز نشر دانشگاه

یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان گلستان برگزار می گردد

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶

یازدهمین نمایشگاه بزرگ سراسری کتاب گلستان از روز سه شنبه 96/7/25 در محل نمایشگاه های بین المللی گرگان برپا خواهد شد. این نمایشگاه در دو نوبت صبح (9-12) و عصر (15:30-21) تا روز یک شنبه 96/7/30 پذیرای حضور علاقمندان است.

مرکز نشر دانشگاه گلستان نیز در این نمایشگاه حضور خواهد یافت.


تعداد بازدید: 211