مدیریت امور فرهنگی

تشکیل جلسه کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ دومین جلسه کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد. دکتر علیزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه در خصوص ترکیب اعضای این کمیته گفت: در آیین نامه جدید تغییراتی در ترکیب اعضاء صورت گرفته و از سطح مدیران به معاونین و رؤسای دانشگاه ها ارتقا یافته است که این موضوع حاکی از اهمیت جایگاه این کمیته در هدایت و راهبری انجمن های علمی دانشجویی می باشد. وی در ادامه افزود: رئیس دانشگاه (رئیس کمیته)، معاون دانشجویی و فرهنگی (نائب رئیس کمیته)، معاون پژوهش و فناوری ، مدیر مرتبط با فعالیت انجمن ها در دانشگاه(دبیر شورا)،مدیر پژوهشی و فناوری، یک نفر از استادان مشاور انجمن های علمی و سه نفر از نمایندگان مجمع دانشگاه اعضای این کمیته می باشند.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه در بخشی دیگری از سخنانش به وظایف کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن های علمی اشاره کرد و گفت: تعیین خط مشی اجرایی انجمن های علمی دانشجویی در چارچوپ سیاست های علمی دانشگاه، ارزیابی فعالیت ها و نظارت بر حسن عملکرد آنها در چارچوب آیین نامه و رسیدگی به شکایات و حل اختلافات، بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی انجمن های علمی که درسطح فرادانشگاهی، ملی یا بین المللی برگزار می شود، برنامه ریزی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر آنها اعم از تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه ، جلب حمایت های مالی ، تشویق و تقدیر از انجمن های علمی فعال،طرح های برگزیده و پیشنهاد؛ تصویب برنامه و بودجه سالانه انجمن های علمی دانشگاه از وظایف کمیته  حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی می باشد.

مهندس لیلا صفری کارشناس انجمن های علمی دانشجویی به برگزاری دو جلسه از این کمیته بر اساس آیین نامه جدید سخن گفت و به طرح های مصوب نظیر ساخت ربات مسیر یاب، برگزاری مسابقه علمی تک مچ در سطح منطقه و اعزام تیم انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی به مسابقات بین المللی کمیکار اشاره کرد و افزود: امیدواریم در ترم جاری شاهد فعالیت بیشتر دانشجویان در حوزه تحقیق و پژوهش باشیم.


  • برچسب ها:
  • جلسه
  • کمیته حمایت
  • انجمن های علمی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 138