مدیریت امور فرهنگی

تشکیل سومین جلسه کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ سومین جلسه کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی در روز سه شنبه  96/11/17 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه با حضور اعضای کمیته برگزار گردید.

دکتر محمد مقصودلو هیئت علمی گروه کامپیوتر و عضو کمیته در خصوص اعزام به مسابقات IOT گفت: مرکز نوآوری اینترنت اشیاء (آیوتیک) لیگ IOT ایران را با هدف شناسایی تیم های توانمند شهرستانی در حوزه هوشمندسازی و ارایه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء برگزار می نماید و بهینه سازی مصرف انرژی، شهر هوشمند، خانه هوشمند و هوشمندسازی حمل و نقل  از موضوعات اصلی در این لیگ می باشد.

ساخت ربات امداد گر از دیگر موضوعات جلسه بود که توسط سینا مشکینی دبیر انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای رباتیک تشریح شد. وی هدف از ساخت این ربات را تقویت پایه های علمی و عملی رباتیک در دانشگاه، شرکت در مسابقات کشوری و کاربردی نمودن آموخته های تئوری دانست که پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای جلسه اجرای موارد مطرح شد به تصویب رسید.


  • برچسب ها:
  • جلسه
  • کمیته حمایت
  • انجمن های علمی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 109