مدیریت امور فرهنگی

جشنواره ملی فرهنگی و هنری جهاد سپید

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان برگزار می کند:

🔹جشنواره ملی فرهنگی و هنری جهاد سپید

🔹ثبت نام و ارسال آثار از 31 شهریور 99 لغایت 7 اردیبهشت 1400

پل ارتباطی با دبیرخانه جشنواره
🌐 golestan.tvu.ac.ir
 


تعداد بازدید: 784