دانشکده علوم انسانی

هیات علمی گروه مدیریت

مدیر گروه: دکتر محمد مهدی شهرازی

×××××××××××××××××××××××××

دکتر علی اکبر آقایی

 

××××××××××××××××××××××××××××

دکتر محمود رضا چراغعلی

 

×××××××××××××××××××××××××××××

دکتر حسن دلیری چولابی

 

××××××××××××××××××××××××××××××


  • برچسب ها:
  • مدیریت دکتر آقایی دکتر چراغعلی دکتر شهرازی
تعداد بازدید: 793