مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

تفاهم نامه های ملی- استانی

 

موضوع تاریخ پایان مدت تاریخ شروع دستگاه اجرایی

پژوهشی - علمی

1398/11/18

2

1396/11/18

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پژوهشی – آموزشی- اجرایی

1398/11/20

3

1395/11/20

مرکز تحقیقات شیلات استان

اجرایی 1398/12/11 1 1397/12/11 دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف و پارک علم و فناوری
اجرایی - پژوهشی 1398/12/22 1 1397/12/22 پارک علم و فناوری گلستان
حمایت از فناوران و شرکت های دانش بنیان 1399/01/21 1 1398/01/21 موسسه خدمات فناوری تا بازار
پژوهشی - علمی - آموزشی 1399/4/26 2 1397/4/26 اداره کل آموزش و پرورش استان

پژوهشی - آموزشی

1399/4/30

4

1395/4/30

پارک علم و فناوری استان گلستان

پژوهشی - آموزشی

1399/7/5

3

1396/7/5

اداره کل بهزیستی استان گلستان

پژوهشی - علمی

1399/11/4

4

1395/11/4

دانشگاه حکیم سبزواری

پژوهشی-علمی-آموزشی

1399/11/8

3

1396/11/8

اداره کل اوقاف استان گلستان

پژوهشی - علمی

1399/12/2

5

1394/12/2

سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان

پژوهشی - علمی 1400/01/19 2 1398/01/19 اداره کل زندانهای استان
آموزشی - پژوهشی 1400/5/15 3 1397/5/15 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
آموزشی - پژوهشی 1400/07/22 3 1397/07/22 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان
آموزشی - پژوهشی 1400/07/21 3 1397/07/21 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  کشور
کارآموزی و کاروزی دانشجویان اشتغال به تحصیل 1400/07/22 3 1397/07/22 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گرگان
 پژوهشی-علمی - اجرایی 1400/08/20 3 1397/08/20 اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
  پژوهشی-علمی - اجرایی 1400/10/03 3 1397/10/03 شرکت مخابرات منطقه گلستان

پژوهشی-علمی- اجرایی

1400/12/5

4

1396/12/5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

پژوهشی – آموزشی- اجرایی

1400/12/12

4

1396/12/12

شرکت سهامی خاص اکسیر ناب بستانه

پژوهشی-علمی-فرهنگی و آموزشی

---------

*

1393/9/8

مؤسسه فرهنگی میرداماد

آموزشی- پژوهشی 1401/04/20 4 1397/04/20 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پژوهشی-علمی- اجرایی 1402/02/24 5 1397/02/24 پژوهشگاه نیرو
علمی - پژوهشی 1402/5/14 5 1397/5/14 مدیریت اکتشاف نفت
  1401/06/12 3 98/06/12 دانشگاه فرهنگیان
علمی - پژوهشی 1401/8/26 3 1398/8/26 شرکت باد مهر گستر
  1401/11/29 3 1398/11/29 شرکت گلبام بهاران گستر
تاسیس شاخه مرکزمنطقه ای 1402/09/11 5 1397/09/11 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
آموزشی- پژوهشی 1402/10/04 5 1397/10/04 پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور

 

 


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • تفاهم نامه
  • دستگاه اجرایی
  • پژوهشی
  • کاربردی
تعداد بازدید: 595