مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

تفاهم نامه های ملی- استانی

موضوع تاریخ پایان مدت تاریخ شروع دستگاه اجرایی ردیف

پژوهشی - آموزشی

1397/8/17

3

1394/8/17

انجمن صنفی مهندسان معمار استان

1

پژوهشی

1397/9/22

2

1395/9/22

سازمان نقشه برداری کشور

2

پژوهشی - آموزشی

1397/10/22

3

1394/10/22

اداره کل استاندارد گلستان

3

آموزشی-اجرایی

1397/9/29

1396/9/29

شرکت نسل نو اندیشه سبز نما-دیرین دیرین

4

پژوهشی - آموزشی

1397/12/13

4

1393/12/13

اتاق بازرگانی گلستان

5

پژوهشی-علمی-آموزشی

1398/3/5

3

1395/3/5

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

6

پژوهشی- اجرایی

1398/6/9

4

1394/6/9

سازمان بیمه سلامت ایران

7

پژوهشی – آموزشی-  اجرایی

1398/8/6

4

1394/8/6

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

8

 پژوهشی - علمی

1398/11/18

2

1396/11/18

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

9

پژوهشی – آموزشی- اجرایی

1398/11/20

3

1395/11/20

مرکز تحقیقات شیلات استان

10

پژوهشی - آموزشی

1399/4/30

4  

1395/4/30

پارک علم و فناوری استان گلستان

11

پژوهشی - آموزشی

1399/7/5

3

1396/7/5

اداره کل بهزیستی استان گلستان

12

پژوهشی - علمی

 1399/11/4

 4

1395/11/4

دانشگاه حکیم سبزواری

13

پژوهشی-علمی-آموزشی

1399/11/8

3

1396/11/8

اداره کل اوقاف استان گلستان

14

پژوهشی - علمی

1399/12/2

5

1394/12/2

سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان

15

پژوهشی-علمی- اجرایی

1400/12/5

1396/12/5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

16

پژوهشی – آموزشی- اجرایی

1400/12/12

1396/12/12

شرکت سهامی خاص اکسیر ناب بستانه

17

پژوهشی-علمی-فرهنگی و آموزشی

---------

*

1393/9/8

مؤسسه فرهنگی میرداماد

18

پژوهشی-علمی- اجرایی 1402/02/24 5 1397/02/24 پژوهشگاه نیرو 19
آموزشی- پژوهشی 1401/04/20 4 1397/04/20 دانشگاه بابل 20

  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • تفاهم نامه
  • دستگاه اجرایی
  • پژوهشی
  • کاربردی
تعداد بازدید: 84