مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

کارشناس ها

 

      نام و نام خانوادگی: احسان مسلمی پور

      مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

      رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

      سمت: کارشناس مرکز رشد، کارآفرینی، کارآموزی و هدایت شغلی

      پست الکترونیکی:   e.moslemipur@gu.ac.ir

      شماره تماس: 38735210-017

      شماره فکس 1 : 38735220-017

      شماره فکس 2 : 32303988-017

     


 

      نام و نام خانوادگی: علی اکبر عالمی

      مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

      رشته تحصیلی: حسابداری

      سمت: کارشناس ارتباط جامعه با صنعت و فن بازار

      پست الکترونیکی:   

      شماره تماس: 38735220-017

      شماره فکس : 38735220-017


  • برچسب ها:
  • کارشناس مرکز رشد دانشگاه گلستان
  • کارشناس مرکز کارآفرینی دانشگاه گلستان
  • کارشناس ارتباط جامعه با صنعت
  • کارشناس فن بازار
تعداد بازدید: 817