مدیریت گروه فناوری، تجاری‌سازی و کارآفرینی

کارشناس ها


      نام و نام خانوادگی: علی اکبر عالمی

      مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

      رشته تحصیلی: حسابداری

      سمت: کارشناس ارتباط جامعه با صنعت و فن بازار

      پست الکترونیکی:   

      شماره تماس: 38735220-017

      شماره فکس : 38735220-017


  • برچسب ها:
  • کارشناس مرکز رشد دانشگاه گلستان
  • کارشناس مرکز کارآفرینی دانشگاه گلستان
  • کارشناس ارتباط جامعه با صنعت
  • کارشناس فن بازار
تعداد بازدید: 2428