مدیریت گروه فناوری، تجاری‌سازی و کارآفرینی

اهداف و وظایف مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

 

-  تشکیل کمیته­  های همکاری علمی- پژوهشی با سازمان­  های مختلف و واحدهای صنعتی

-  انجام امور مربوط به همکاری­ های علمی وتحقیقاتی با بخش صنایع کشور

-  برقراری ارتباط با صنایع وکارخانجات برای عقد قرارداد درمورد طرح  های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه

-  برنامه­ ریزی وسیاستگذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان

-  سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش­ های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش

-  برنامه ­ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان

-  برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش­ آموختگان با مفهوم کارآفرینی

-  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیأت علمی به دانشجویان و دانش آموختگان

-  حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان

-  هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود

-  آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه  های شغلی موجود در جامعه

-  همفکری با مدیران گروه­ های آموزشی به منظور ترغیب آن­ها به تأسیس دوره­ های میان رشته ای کاربردی

-  برگزاری دوره­ها و سمینار های کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی

-  انجام مکاتبات وامور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات ودستگاه­ های مختلف برای انجام دوره ­کار­آموزی وکارورزی در چهارچوب مقررات

-  شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان

-  ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی

-  تجاری سازی دستاورد های تحقیقاتی-کاربردی

-  توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش محور

-  تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه

-  انجام بررسی واقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیاز­ های جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی

 

 

 


تعداد بازدید: 2184