مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

اولویت های پژوهشی

دستگاه اجرایی

عنوان اولویت های پژوهشی تاریخ انقضا    توضیحات حوزه

انستیتو فرآورش گاز

افزایش راندمان SRU با استفاده از فرآیند سوپرکلاوس و بررسی ملزومات مورد نیاز در واحدهای موجود با حداقل تغییرات 98/12/20

پیشنهادیه طرح

در صورت نیاز با مسئول دفتر مدیریت پروژه انستیتو، سرکار خانم دکتر ادیبی با شماره تلفن ۴۸۲۵۲۳۳۱ و تلفن همراه ۰۹۱۲۲۹۴۹۴۰۱ تماس حاصل فرمائید.

فنی و مهندسی

سازمان حفاظت محیط زیست 

عناوین اولویت ها     علوم پایه

 

اعضای محترم هیات علمی، خواهشمند است بعد از مطالعه شرح پروژه ها، نسبت به تکمیل و ارسال فایل پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی(پیوست) به انضمام نامه رسمی به معاونت پژوهش و فناوری، حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ انقضا پروژه ها اقدام نمایید.

شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر:38735210(قدس علوی)


  • برچسب ها:
  • اولویت های پژوهشی
  • دانشگاه گلستان
  • گلستان
  • طرح پژوهشی
  • پژوهش
  • سال98
  • تحقیقاتی
تعداد بازدید: 6001