مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

اولویت های پژوهشی

دستگاه اجرایی عنوان اولویت های پژوهشی تاریخ انقضا توضیحات حوزه
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان 8 عنوان طرح پژوهشی جدید     علوم انسانی
بانک دی

- ارزیابی الزامات بهره گیری از تکنولوژی DLT دفتر کل توزیع شده (بلاکچین) در حوزه مالی و اعتباری

- بررسی تجارب و زمینه های به کارگیری بانکداری شناختی در بانک های ایرانی و خارجی بانکداری شناختی

- بررسی و الزامات به کارگیری ابزارهای تایید هویت بیومتریک

- تکنولوژی های جدید برای امنیت سایبری در بانکداری و شبکه های اجتماعی

- واقعیت افزوده Augmented Reality برای ارتقا و بهبود تجارب مشتری (تجربه خرید پیشرفته، شعب مجازی؛ خدمات مبتنی بر مکان؛ تجربیات جذاب استفاده از تجسم داده ها و ...)

- مطالعه بر روی شرکت‌های فین تک به عنوان شریک و نه رقبای تجاری

- استفاده از Open API برای کسب درآمد از دارایی های دیجیتال و داده ها

- بررسی تطبیقی موانع و محدودیت­های اجرای نظارت الکترونیکی در بانکها

- بررسی شیوه­های اعمال نظارت در بانکهای خصوصی و دولتی و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش اثربخشی آنها

 - سنجش اثربخشی کنترلهای داخلی در جلوگیری از فعالیتهای پولشویی در عملیات بانکی

- بانکداری الکترونیک و روش های مبارزه با پولشویی

- روش های شناسایی و کشف موارد مشکوک به پولشویی

- کاربرد داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پولشویی

- بررسی ابعاد جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین موضوعه داخلی و بین‌المللی

- بررسی روش های تعیین سطح فعالیت مشتریان

-  ارزیابی اثر بخشی نقش فناوری اطلاعات در شناسایی مبادلات مشکوک یا الگوهای فعالیت غیر معقول در ارتباط با پولشویی

- نقش فناوری اطلاعات در شناسایی منابع بانک ها در جهت ایجاد قابلیت های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع در ایجاد و حفظ مزیت راهبردی- رقابتی در بانک ها

- بررسی راهکارهای کنترلی خدمات و محصولات الکترونیکی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها

- بررسی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی

- تامین مالی اسلامی پروژه ها از طریق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه رهن ثانویه

- تعیین مدل بهینه سازی پویای پرتفوی سرمایه گذاری بورسی با احتساب هزینه معاملاتی 

- تعيين نسبت بهینه سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی در بانکهای داخلی 

-  اندازه گیری ارزش در معرض خطر سرمایه گذاری های بانک و راهکارهای مینیمم سازی

- بررسی تأثیر طراحی و ارائه خدمات و محصولات خاص، به مشتریان ویژه بانک دی در جذب منابع و کسب درآمد (با رویکرد هزینه - فایده) 

- بررسی تأثیر توسعه بانکداری نوین و الکترونیک بر درآمدهای کارمزدی بانک

- شناسایی ابزارهای مالی کاربردپذیر در بازار سرمایه و بررسی چگونگی حضور بانک دی با هدف کسب درآمدهای غیرعملیاتی 

-  آسیب شناسی فرآیندهای کاری در بهره گیری کامل مشتریان کلان بانک دی از خدمات بانکی و مالی 

- طراحی سامانه رتبه بندی داخلی مشتریان بانک دی

- شناخت و طراحی محصولات و خدمات نوین بانکی و مالی در راستای بانکداری شرکتی و اختصاصی بانک دی 

- طراحی الگوی ساز وکارهای عملیاتی به منظور شناسایی مشتریان کلان

- ارزیابی اثر بخشی نقش فناوری اطلاعات در شناسایی مبادلات مشکوک یا الگوهای فعالیت غیر معقول در ارتباط با پولشویی 

- نقش فناوری اطلاعات در شناسایی منابع بانک ها در جهت ایجاد قابلیت های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع (Resource Based View) در ایجاد و حفظ مزیت راهبردی

- بررسی راهکارهای کنترلی خدمات و محصولات الکترونیکی برای مبارزه با پولشویی در بانک ها 

- بررسی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی 

-  ارزیابی اثر بخشی نقش فناوری اطلاعات در شناسایی مبادلات مشکوک یا الگوهای فعالیت غیر معقول در ارتباط با تامین مالی تروریسم 

- بررسی روش های تعیین سطح فعالیت مشتریان

- نگاشت شبکه تداعی های برند بانک دی نزد مشتریان با استفاده از نقشه مفهومی برند (bcm)

- ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک دی)

- ارائه مدلی برای سنجش اثربخشی تبلیغات بانک دی در شبکه های اجتماعی

- بررسی تطبیقی موانع و محدودیت های اجرای شیوه های نوین بازرسی به صورت مکانیزه، اعم از نظارت حضوری و غیرحضوری در بانک دی

- بررسی تأثیر مدیریت شکایات در وفاداری مشتریان، بهبود برند، افزایش فروش و رضایت مشتریان

- بررسی آثار پیاده سازی ایزو 10002 در مدیریت رسیدگی به شکایات

- آسیب شناسی علل بروز تخلف و تقلب در کارکنان بانک و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آن


- بررسی آثار تحریم ها بر حجم عملیات ارزی

- بررسی تأثیر برجام و پذیرش روابط کارگزاری با ایران توسط بانک های خارجی

- بهینه سازی پرتفوی منابع، مصارف و تعهدات ارزی بانک

- بررسی سیاست های لازم جهت توسعه فعالیت ها و ارتقای روابط کارگزاری با بانک های خارجی

- شناسایی عوامل مؤثر در جذب سپرده های ارزی بانک

تجهیز منابع 

- بررسی ضرورت بازاریابی دیجیتالی 

- میزان تاثیرگذاری پارامترهای بصری و شعار بانک بر افزایش دید مثبت عمومی

- بررسی عوامل رضایت مندی و وفاداری مشتریان سپرده گذار اعم از حقیقی و حقوقی 

- بررسی تاثیر عوامل محسوس فیزیکی بر جذب مشتریان 

- بررسی عوامل موثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت 

- بررسی و مطالعه الگوهای جذب و حفظ مشتریان بزرگ (سازمانی و فردی)

- بررسی و تدوین شاخص‌های مشتریان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقه‌بندی آن‌ها براساس نیاز مشتریان در هر طبقه 

- شناسایی و تعریف بازارهای کسب و کار موجود برای حفظ و جذب مشتریان جدید

97/12/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

98/1/1

http://www.bank-day.ir علوم انسانی - فنی و مهندسی
نیروی برق حرارتی سهند

- ارزیابی و شبیه سازي طرح بازیابی آب و انرژي از بخار فلاش حاصل از خروجی آب استیم ایرهیتر در حالت نرمال و حالت درین به دریا براي مخزن استارتآپ در حالت راه اندازي

 - مدلسازي سیستم هواي بویلر در پیشگرمایش ( بویلر طی فرآیند راهاندازي (Warm-Up واحدهاي بخار نیروگاه نکا

 - بررسی قابلیت حفاظت سیستم گراند موجود در نیروگاه بخار از سیستمهاي الکترونیکی حساس صاعقه و امواج موبایل ،EMI ، در مقابل امواج ن

- امکانسنجی و طراحی یاتاقان راهنماي پایینی و روانکاري با Rubber Cut از جنس CWP آب

-  بررسی تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس نیروگاههاي بخاري نکا بر اجزاء اصلی و شناسایی پارامترهاي مهم براي ارزیابی آن

-  بررسی امکان تصفیه تکمیلی پسابهاي حاصل از شستشوي شیمیایی تجهیزات نیروگاه نکا با در مقیاس پایلوت پلنت (wetland) استفاده از تالا
97/12/12   فنی و مهندسی
شرکت گاز استان گلستان

1- شناخت عوامل موثر برعدم پرداخت به موقع قبوض و ارایه راهکار اجرایی جهت حل مساله با تاکید بر مشترکین خانگی

2- شناخت عوامل موثر برعدم پرداخت به موقع قبوض و ارایه راهکار اجرایی جهت حل مساله با تاکید بر مشترکین صنعتی (کارخانجات آجر)

--- ---- علوم انسانی
شرکت ایز ایران دانلود --- 02188732096 و 02188737190 خانم موحدی فنی و مهندسی
شهرداری کرج (فضای سبز) دانلود ---- 02632530202 فنی و  مهندسی
آسیا تک دانلود ---- www.asiatech.ir قسمت پشتیبانی فنی و  مهندسی
شرکت توزیع نیروی برق فارس دانلود1-  دانلود 2 --- satab.tavanir.org.ir فنی و مهندسی
شرکت توزیع نیروی برق قزوین دانلود ---

02833239801

خانم مهندس رجبی

satab.tavanir.org.ir

فنی و مهندسی
شرکت توزیع نیروی برق لرستان دانلود ---- www.Ledc.ir فنی و مهندسی
شرکت توزیع نیروی برق مازندران دانلود --- www.Maztozi.ir فنی و مهندسی
نیروی انتظامی استان گلستان * اولویت های پژوهشی نیروی انتظامی استان گلستان   

مسئول مربوطه: جناب سرهنگ دوم کیقبادی

017-21821280

 

علوم انسانی
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان * اولویت های پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان  --- ---- علوم انسانی
شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان اولویت های شرکت شهرک صنعتی استان گلستان --- --- ---
وزارت نیرو * اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو سال97 ---

---

فنی- مهندسی،علوم انسانی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برتر *فراخوان طرحهای پژوهشی حفظ اکوسیستم خلیج فارس از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و و فناوران کشور ---- --- ---

 

اعضای محترم هیات علمی، خواهشمند است بعد از مطالعه شرح پروژه ها، نسبت به تکمیل و ارسال فایل پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی(پیوست) حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ انقضا پروژه ها، به آدرس پست الکترونیکی کارشناس ارتباط با صنعت دانشگاه (a.alavi@gu.ac.ir) اقدام نمایید.

شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر:32303989(قدس علوی)


  • برچسب ها:
  • اولویت های پژوهشی
  • دانشگاه گلستان
  • گلستان
  • طرح پژوهشی
  • پژوهش
  • سال97
  • تحقیقاتی
  • طرح پژوهشی
  • پژوهش
تعداد بازدید: 1363