مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

فراخوان تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • فراخوان
  • پسماند
  • شهرداری تهران
  • مشاور
  • پژوهش
تعداد بازدید: 48