مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

نیاز های فناورانه شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷


  • برچسب ها:
  • نیاز فناوری
  • شهرک صنعتی
  • گلستان
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 53