مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

سومین جشنواره کارآفرینی

 سومین جشنواره ایده های کارآفرینی دانشجویی دانشگاه گلستان با استقبال گسترده دانشجویان و انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید.

سومین جشنواره ایده های کارآفرینی دانشجویی دانشگاه گلستان با حضور معاون پژوهش و فناوری، اعضای شورای مرکز رشد و اعضای شورای کارآفرینی، جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه گلستان، معاون شرکت شهرک های صنعتی، رئیس اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت و با استقبال گسترده دانشجویان و انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید.

دکتر حامد حسینی مدیر فناوری و کارآفرینی دانشگاه و دبیر جشنواره گفت: تعداد 57 ایده توسط دانشجویان و انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه به دبیرخانه این جشنواره ارائه شد که در مرحله اول 42 ایده مورد پذیرش هیأت داوران قرار گرفت و در نهایت 26 ایده به مرحله پایانی راه یافتند.

گفتنی است در پایان تعداد 3 ایده برتر توسط هیأت داوران برگزیده شد.


  • برچسب ها:
  • جشنواره
  • کارآفرینی
  • ایده
  • دانشجویی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 283