مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

فراخوان عمومی ارسال پروپوزال پیشنهادی پایان نامه دانشگاهی جهت حمایت توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه سومین فهرست عناوین تحقیقاتی مورد نیاز خود را در قالب حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری اعلام نموده است.

در این راستا پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند پس از بررسی عناوین مورد حمایت این ستاد (عناوین پیشنهادی)، پروپوزال خود را به همراه مدارک مورد نیاز که در پیوست اعلام شده است تا آخر اردیبهشت 1398 ارسال نمایید.

پیوست


  • برچسب ها:
  • ستاد احیای
  • دریاچه ارومیه
  • حمایت از پایان نامه
تعداد بازدید: 173