مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت اعضای هیات علمی

 

دستگاه اجرایی شرح توضیحات 
شرکت ملی نفت ایران، آبفا، مرکز تحقیقات فراوری موارد معدنی ایران، آنتی بیوتیک سازی ایران، پارک علم و فناوری خراسان شمالی، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان زنجان،وزارت نیرو، پارک علم و فناوری گلستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست و ....

اولویت فرصت مطالعاتی16 04 98 

اولویت های تاریخ 22 04 98 

اولویت ها تا تاریخ 14 05 98               اولویت ها تا تاریخ 20 05 98                                                    اولویت ها تا تاریخ 30 06 98                                                                                                                    

 

 


  • برچسب ها:
  • فرصت مطالعاتی
  • دانشگاه گلستان
  • اعضای هیات علمی
  • جامعه و صنعت
  • رسمی پیمانی
  • رسمی آزمایشی
تعداد بازدید: 459