مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

آیین نامه، شیوه نامه و تفاهم نامه های مرتبط با فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

عنوان شرح
آیین نامه فرصت مطالعانی جامعه و صنعت اعضای هیات علمی - وزارت عتف                آیین نامه              
بیمه قراردادپژوهشی بیمه نامه 
مصوبه هیأت وزیران برای معافیت قراردادهای پژوهشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده            مصوبه              
شیوه نامه فرصت مطالعانی جامعه و صنعت اعضای هیات علمی - دانشگاه  شیوه نامه
کاربرگها

کاربرگ شماره های 1 و 2

کاربرگ شماره های 3 و 4 و 5

 

"فراخوان دستگاه های اجرایی در راستای شیوه نامه فرصت مطالعاتی فرصت جامعه و صنعت"

دستگاه اجرایی شرح توضیحات 

شرکت ملی نفت ایران، آبفا، مرکز تحقیقات فراوری موارد معدنی ایران، آنتی بیوتیک سازی ایران،

پارک علم و فناوری خراسان شمالی، داره کل فرهنگ و ارشاد استان زنجان،وزارت نیرو،

پارک علم و فناوری گلستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست و ...

اولویت فرصت مطالعاتی16 04 98 

اولویت های تاریخ 22 04 98  

 اولویت ها تا تاریخ 14 05 98          

اولویت ها تا تاریخ 20 05 98

اولویت ها تا تاریخ 30 06 98

اولویت ها تا تاریخ 30 07 98

 

  • برچسب ها:
  • شیوه نامه
  • فرصت مطالعاتی
  • جامعه
  • صنعت
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 330