مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

برگزاری کارگاه بصورت وبینار

 

سلسله کارگاه های آموزشی ابزارهای نرم افزاری و فناوری های پرکاربرد در بازار کارد

 

دوره شماره 1 :

-  آموزش کاربری لینوکس برای توسعه دهندگان

-  دوره مقدماتی آموزش گیت

- آموزش زبان قدرتمند Go و قابلیتهای آن.

لینک ثبت نام:               http://10.75.48.184/mf/view.php?id=47082

لینک برگزاری کارگاه:      http://adobe.gu.ac.ir/gu-ind


تعداد بازدید: 38