مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

تور صنعتی 1 - خرداد 93

تور صنعتی 1- خرداد 93

 

عکس1- تاسیسات نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان- ناحیه گنبد


عکس 2- کارخانه سیمان پیوند در گالیکش

 

 


تعداد بازدید: 736