مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

تور صنعتی 4 - خرداد 95

تور صنعتی 4 - خرداد 95

بازدید از شرکتهای دانش بنیان منتخب پارک علم و فناوری گلستان

 

 

 

 


تعداد بازدید: 712