مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

دومین جشنواره ایده های کارآفرینی دانشجویی فروردین 96

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵


فرم جشنواره
تعداد بازدید: 160