دانشکده فنی و مهندسی گرگان

انتصاب مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و سرپرست گروه مهندسی صنایع دانشکده

چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوالدین دبیری بعنوان سرپرست گروه مهندسی صنایع و جناب آقای دکتر یعقوبی بعنوان مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  دانشکده فنی و مهندسی گرگان منصوب شدند.

ضمن تبریک، مجموعه دانشکده فنی و مهندسی گرگان برای ایشان آرزوی موفقیت روافزون را دارد.

همچنین از زحمات خانم مهندس باقری در سمت مدیر گروه مهندسی کامپیوتر تقدیر بعمل آمد.


  • برچسب ها:
  • دکتر مهدی یعقوبی
تعداد بازدید: 327