دانشکده فنی و مهندسی گرگان

فرم های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

 

  • روند ثبت و تصویب پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد..[ Word ] - [ PDF ]
  • نکات نوشتاری پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد [ Word ] - [ PDF ]
  • 2_روند_نما_درخواست_پیشنهاده_پایان_نامه_ارشد [ Word ] - [ PDF ]

تعداد بازدید: 5689