دانشکده فنی و مهندسی گرگان

​حضور دكتر منصوري مسئول مركز فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشكی استان گلستان در دانشکده فنی و مهندسی گرگان

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

جناب آقای دكتر منصوري (مسئول مركز فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشكی استان گلستان) در تاریخ 11 بهمن ماه 1396 در دانشکده فنی و مهندسی گرگان جهت بررسی موضوعات پژوهشی مشترك و آينده پژوهی در حوزه e-health با معاون آموزشی و پژوهشی و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی گرگان دیدار و جلسه ای به همین منظور برگزار نمودند.


تعداد بازدید: 283