دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برگزاری کارگاه مدیریت تست نرم افزار بمناسبت هفته پژوهش

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

بمناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان مدیریت تست نرم افزار توسط خانم دکتر وفادار مورخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷ در سالن همایشهای دانشکده فنی و مهندسی گرگان برگزار گردید.


تعداد بازدید: 124