دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشکده فنی و مهندسی گرگان (به تفکیک رشته های آموزشی)

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشکده فنی و مهندسی گرگان (به تفکیک رشته های آموزشی)

 

-دروس عمومی

-مهندسی برق 

-مهندسی کامپیوتر

-مهندسی پلیمر

-مهندسی مکانیک

-مهندسی معماری

-مهندسی عمران

-مهندسی صنایع

توجه گردد که امتحانات کلیه دروس عمومی و معارف در سایت شهید بهشتی و امتحانات دروس تخصصی و پایه در دانشکده فنی و مهندسی گرگان (الغدیر) برگزار می گردد.


تعداد بازدید: 434