دانشکده فنی و مهندسی گرگان

تماس با ما

                                                             

  آدرس دانشکده                                              تماس با دانشکده

 

تماس با  دانشکده:                             9-32441003-017

فکس دانشکده :                                  32430516 - 017              

                                             

 

4 - 32254163 307

نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر مجید زیارت بان رئیس دانشکده 102 m.ziaratban..at..gu.ac.ir
دکتر محمد جواد حسینی کهساری معاون آموزشی دانشکده 103 mj.hosseini..at..gu.ac.ir
علی اصغر هزارجریبی مسئول دفتر ریاست دانشکده 101 aa.hezar..at..gu.ac.ir
مهندس اکرم نوروزی کارشناس آموزش دانشکده 113  a.norouzi..at..gu.ac.ir
مهندس علی مصدق کارشناس آموزش دانشکده 113 a.mosaddegh..at..gu.ac.ir
مهندس هادی کلاته کارشناس آزمایشگاه برق 122 h.kalateh..at..gu.ac.ir
مهندس مریم بیانی کارشناس آزمایشگاه پلیمر 122 maryambayani67@gmail.com
مهندس رضا مقصودلوراد کارشناس آزمایشگاه عمران 112 r.maghsodloorad..at..gu.ac.ir
دکتر کیازند فصیحی مدیر گروه مهندسی برق   K.Fasihi..at..gu.ac.ir
دکتر احمد دادپور عضو هیئت علمی گروه برق   a.dadpour..at..gu.ac.ir
دکتر وحید پروین عضو هیئت علمی گروه برق   v.parvin..at..gu.ac.ir
دکتر مجید زیارت بان عضو هیئت علمی گروه برق   m.ziaratban..at..gu.ac.ir
دکتر سید مهدی رخت اعلا عضو هیئت علمی گروه برق   sm.rakhtala..at..gu.ac.ir
دکتر سید محمد شهرآئینی عضو هیئت علمی گروه برق   shahraeini..at..gmail.com
دکتر علیرضا صفا عضو هیئت علمی گروه برق  32254163 a.safa..at..gu.ac.ir
دکتر ید اله هزار جریبی عضو هیئت علمی گروه برق  32254163 y.hezarjaribi..at..gu.ac.ir
دکتر علیرضا گودرزی عضو هیئت علمی گروه پلیمر 127 a.godarzi..at..gu.ac.ir
دکتر مهدی غفاری عضو هیئت علمی گروه پلیمر 130 a.ghaffari..at..gu.ac.ir
دکتر محمد علی تورنگی عضو هیئت علمی گروه پلیمر 130 m.torangi..at..gu.ac.ir
دکتر هانیه شکی عضو هیئت علمی گروه پلیمر 120 h.shaki..at..gu.ac.ir
دکتر امیر بابایی مدیر گروه مهندسی پلیمر 127 a.babaei..at..gu.ac.ir
دکتر علیرضا طبرسا مدیر گروه مهندسی عمران 126 a.tabarsa..at..gu.ac.ir
دکتر سید رسول داودی عضو هیئت علمی گروه عمران 126 r.davoodi..at..gu.ac.ir
دکتر علی اصغر حسین زاده عضو هیئت علمی گروه عمران 128 aa.hoeinzadeh..at..gu.ac.ir
دکتر علی بیگلری فدافن عضو هیئت علمی گروه عمران 125 a.bighlari..at..gu.ac.ir
دکتر سید یاسین موسوی عضو هیئت علمی گروه عمران 128 y.mousavi..at..gu.ac.ir
دکتر علی غلامی عضو هیئت علمی گروه عمران 125 a.gholami..at..gu.ac.ir
دکتر علیرضا اسکندری نژاد عضو هیئت علمی گروه عمران 129 a.eskandarinejad..at..gu.ac.ir
دکتر محمد جواد حسینی کهساری عضو هیئت علمی گروه مکانیک 124 mj.hosseini..at..gu.ac.ir
دکتر حامد حسینی عضو هیئت علمی گروه مکانیک 114 h.hoseini..at..gu.ac.ir
دکتر محمد رحیم زاده مدیر گروه مهندسی مکانیک 124 m.rahimzadeh..at..gu.ac.ir
دکتر معصومه رحیمی عضو هیئت علمی گروه مکانیک 114 m.rahimi..at..gu.ac.ir
دکتر مهدی یعقوبی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر   m.yaghoubi..at..gu.ac.ir
دکتر شیوا وفادار عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر   Sh.vafadar..at..gu.ac.ir
دکتر سهیلا کرباسی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر   s.karbasi..at..gu.ac.ir
دکتر محمد مقصودلو عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر   m.maghsoudlooi..at..gu.ac.ir
مهندس فاطمه باقری عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر   f.bagheri..at..gu.ac.ir
دکتر علی سبطی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر  32254163 307 a.sebti..at..gu.ac.ir
مهندس علی اصغر ملک کارشناس کامپیوتر و آزمایشگاه    a.malek..at..gu.ac.ir
دکتر حسن نظیف مدیر گروه مهندسی معماری  32254163 307 h.nazif..at..gu.ac.ir
دکتر عبدالمجید نورتقانی عضو هیئت علمی گروه معماری 32254163 307 a.nourtaghani..at..gu.ac.ir
دکتر مهدیه پژوهان فر عضو هیئت علمی گروه معماری  32254163 307 m.pazhouhanfar..at..gu.ac.ir
دکتر محمد فرخزاد عضو هیئت علمی گروه معماری  32254163 307 m.farrokhzad..at..gu.ac.ir
دکتر نجفی عضو هیئت علمی گروه گرافیک  32254163 307 f.najafi..at..gu.ac.ir
دکتر بهنود عضو هیئت علمی گروه گرافیک 32254163 307 m.behnood..at..gu.ac.ir
دکتر سید عباس حسینی جو عضو هیئت علمی گروه صنایع 118  
دکتر نورالدین دبیری مدیر گروه مهندسی صنایع 118 n.dabiri..at..gu.ac.ir
دکتر محمد مهاجر تبریزی عضو هیئت علمی گروه صنایع 119  

 


  • برچسب ها:
  • شماره تماس دانشکده فنی و مهندسی گرگان
  • شماره تماس کارکنان فنی و مهندسی گرگان
  • شماره تماس اساتید دانشکده فنی و مهندسی گرگان
تعداد بازدید: 1982