سیدمحمد فاطمی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه نیوانگلند - کشور استرالیا

زمینه ها و علایق پژوهشی

ژنتیک جمعیت، سیستماتیک گیاهی، گونه‌های کمیاب، سیستم‌های تولید مثل گیاهی

سیدمحمد فاطمی

فهرست مقالات