دانشکده علوم

«قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی مهمانی و انتقال»

یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

«قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی مهمانی و انتقال»

کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال از تاریخ یکم لغایت 31  اریبهشت ماه ملزم به ثبت تقاضا در سامانه به آدرس زیر می­باشند.

http://portal.saorg.ir


تعداد بازدید: 57