معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری سخنرانی «آشنایی با ستاد توسعه فناوری نانو، حمایتها و دستاوردها»

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

سخنرانی «آشنایی با ستاد توسعه فناوری نانو، حمایتها و دستاوردها» (سخنران: جناب آقای دکتر عابدینی-نماینده ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ) در ساعت 15-13 روز یکشنبه 5/9/96 در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم برگزار می شود. جهت دریافت پوستر سخنرانی اینجا را کلیک کنید.


تعداد بازدید: 240